< Къде съм сега ? > Начало

| RSS

Прехвърляне на дял от ООД на друго лице

След като изчерпахме темата как да регистрираме ООД и да изправим нередности в Търговският регистър, следват 2 публикации, които са част от по-често срещаните действия, които може да предприемете със своето ООД.

Първата ще е посветена на прехвърляне на дял от ООД на друго лице. Това се прави в основно в 2 два случая:
Случай 1 – искате да продадете своят дял от фирмата на друго лице
Случай 2 – ще преобразувате ООД в ЕООД – този случай ще го разгледаме със следващата публикация.

И така, искаме да продадем своят дял на друго лице. Има една лека подробност, ако ще прехвърляме своят дял на Юридическо лице, но за него малко по-късно.

Какви документи са ни необходими, за да направим прехвърляне на дял в ООД ?
1. Решение на Юридическото лице, което ще придобива новият дял – то, неговите собственици, трябва да са съгласни да придобият дял в това ООД, чийто дял ще продавате. Примерно решение може да изтеглите от тук.
В нашият пример едно ООД ще изкупува дяла на съдружник в друго ООД. В решението трябва да попълнете цялата информация – физическото лице, от което ще купувате дяла, какъв е неговият раздел и % изражение от цялото дружество, както и на кой от компанията се възлага да осъществи сделката. Това се попълва САМО, ако ще продаваме своят дял на друго юридическо лице.

2. Молба от новият съдружник за присъединяване към ООД – с тази молба, новото ЮЛ иска от ООД-то да бъде приет за съдружник. Молбата се подава от името на управителя на дружеството, което ще влиза в ООД-то. Примерна молба може да изтеглите от тук.

3. Решение на ООД за прехвърляне на дружествени дялове – трябва да имате съгласието на всички Ваши текущи съдружници, за да може да прехвърлите дяла си на друго лице. Редно е да им го предложите първо на тях и ако нямат желание – тогава да пристъпите към продажба на трето лице. Реално с това решение, съдружниците на ООД приемат новият съдружник. Примерно решение може да изтеглите от тук.

4. Договор за продажба на дялове – чрез този договор, Вие като физическо лице, продавате дялответе си в ООД-то на другото ЮЛ. САМО ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ЗАВЕРЯВА НОТАРИАЛНО. Все пак е договор за покупко-продажба на дялове в юридическо лице :) Примерен договор може да свалите от тук.

5. Решение на ООД за приемане на новият съдружник – с това решение ООД-то приема за съдружник ЮЛ, както и приема обновеният дружествен договор. Да, след промяна на собствеността – трябва да актуализиране и дружественият договор. Примерно решение може да изтеглите от тук.

6. Актуален дружествен договор – в него трябва да се впише новият съдружник на мястото на старият. Няма да давам примерен дружествен договор, защото такъв има в темата за a href=”http://kvasilev.com/work/registraciya-na-ood-po-elektronen-pat/”>Регистрация на ООД. Просто данните на старият заменят с новият и готово.

7. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за Търговския Регистър за инстинността на предоставите актове. Нея също може да си свалите от предната тема.

8. Вносна бележка за платена държавна такса за обявяване на промени в ООД – 15 лева е за подаване по електронен път, 30 за на място в Търговският регистър.

Това е целият комплект документи за прехвърляне на дял от едно ООД към друг собственик. Ако отделите около 2, най-много 3 часа, може да подготвите сами целата документация и да спестите едни 300 лева за адвокат :)

[ More ] November 24th, 2013 | 3 Comments | Posted in Бизнес |

Търговски регистър – Изправяне на нередовности

Вече ви запознах с това как да направим регистрация на ООД по електронен път, през портала на Търговският регистър.
Нека повторим и главните предимства на регистрацията по електронен път:
1. По-ниска държавна такса в размер на 80 лева (стандартната е 160);
2. При липса на документ или нередовност на някой – няма да последва отказ, а указания, които трябва да се коригират в определен срок.

Именно целта на тази публикация е да ни запознае какво трябва да правим, ако настъпки събитие от точка 2.

Когато успешно сме подали документите си за регистрация на ООД, следва да сме получили и входящ номер на документите. Следете какво се случва с регистрацията, защото може да се окаже, че сте пропуснали или сбъркали нещо. А портала на Търговският регистър не винаги праща e-mail известия за настъпили промени. Хубаво е всеки ден да го правите.

Когато е налице нередност по документите, след направена справка (Отваряте търговският регистър www.brra.bg и от менюто избирате Справки > По входящ номер на заявление) ще се покаже и информация за текущият статус на заявката Ви. В последната колона за “Резултат” ще имате надпис “Указания от дата ХХ.ХХ.ХХХ г. HH:MM:SS”. Това ще рече, че при прегледа на документацията, служител на ТР е намерил пропуск. След като отворите Указанието – в един PDF нагледно си пише какво трябва да предоставите като изискуеми документи и къде е Вашият пропуск. След което има посочен срок, в който трябва да реагирате. Лошото тук е, че няма конкректен срок от 2 или 3 дни, а реферира към член 19, ал.2 от Закона за търговският регистър. Той гласи:

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни

Тук отново няма посочен период. Говорих с 2ма експерти от Търговския регистър, като споделиха, че времето е 3 дни, но никой от тях не беше сигурен от кога почва да се броят тези 3 дни – от датата на подаване на заявлението или датата на указанията. По логика би следвало да е 3 дни от датата на указанията, но по-добре не рискувайте и реагирайте веднага. Общо взето, ако имате подготвени документите – няма да Ви отнеме повече от 30мин. да оправите грешката и да ги подадете, пак през сайта на Търговският регистър.

Как се подава Заявление за отстраняване на нередност, във връзка с указания?
1. От brra.bg отваряте Електронни услуги > Подаване на заявления по образец;
2. Избирате образец Ж1 Заявление за отстраняване на нередности;
3. Въвеждате данните си – тук трябва да е същото лице, което е упълномощено да подава заявлението за първоначална регистрация на ООД-то;
4. Въвеждате ЗАДЪЛЖИТЕЛНО входящият номер, който сте получили при подаване на А4 за първоначалната регистрация на ООД;
5. В приложения прикачвате новите файлове, който са посочени, че трябва да коригирате;
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прикачвате и Декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове – свали от тук

Подписвате с електронният подпис и сте готови. От тук насетне продължавате да си следите статуса на основният документ – в нашият случай А4. Ако всичко е наред, в последната колона “Резултат” ще се изпише “Изчакване на 3-дневен срок”, ако ли не – по-добре се консултирайте с адвокат :)
Обикновено при прикачени редактирани документи – служител по вписванията реагира до 24 часа и следва да обнови статуса на документите Ви.

[ More ] August 19th, 2013 | 3 Comments | Posted in Бизнес, Проекти |

Регистрация на ООД по електронен път

Отдавна не съм писал в блога, поради все по-малко оставащото време за него. Ще гледам да се поправя със серия от няколко поста, чиято цел е да опишат един добър казус, който се явява при регистрация на фирма и в частност ООД.

Първата от поредицата статии е за регистрация на ООД по електронен път. Първата си статия за регистрация на ООД написах през 2008 и до момента тя има над 120 000 прегледа и близо 500 коментара. Процедурата не се е променила кой знае колко, с изключение на 1-2 декларации. Сега е време да напишем и новият начин, по който лесно и бързо може да регистрирате ООД.
Основните предимства на подаването по електронен път за регистрация на ООД са главно 2:
- Държавната такса е на половина или 80 лева;
- Ако объркате или пропуснете някой документ – няма да получите отказ, а указания кой документ е сгрешен/липсващ и имате срок, в който да го представите.

Преди да започнем ще споменем, че всички неща ги правим по електронен път, с притежание на универсален електронен подпис, издаден от БанкСервиз (b-trust.org).
Тук са два варианта – имате електронен подпис на Ваше име, като физическо лице, или разполагате в УЕП на ЮЛ, в което вие сте управител, т.е. Вашите данни присъстват в подписа и вие ще се заявител за първоначалната регистрация на ООД-то. Във вторият вариант – няма проблем, че УЕП е издаден на друга фирма, просто Вашите данни трябва да са там. Има и официално потвърждение от Търговският регистър..

Процедурата за регистрация на ООД по електронен път е следната:
1. Отваряте www.brra.bg и от менюто избирате Електронни услуги. След което, маркирате А4 Заявление за вписване на обстоятелства за дружество с ограничена отговорност. Под него маркирате “Заявлението се подава за първоначално вписване”. След това – запиши и продължи.
Тук е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да използвате Internet Explorer за браузър, защото в повечето случаи при прикачване на документи, портала на Търговският регистър дава грешка, ако ползвате Firefox или друг браузър.
Попълвате си полетата на заявление А4, като следвате всички стъпки. Как се попълва А4 ще говорим в друга публикация, която следва :)
2. Необходимите документи, който трябва да попълните предварително и да прикачите, за да регистрирате ООД-то са следните:
- Дружествен договор (свали от тук) – това е шаблон, който ползваме. Можете да го променяте или допълвате, според Вашите нужди. Общо взето имате свободатата да опишете различните точки в него, според изискванията и спецификата на Вашата дейност.
- Протокол от общото събрание – (свали от тук – този протокол удостоверява, че сте се събрали и взели решение за създаване и регистрация на ООД.
- Декларация по чл. 141 от ТЗ – (свали от тук – това е нова, задължителна декларация от Февруари 2013, която се попълва от Управителя/Управителите на дружеството.
- Декларация по чл. 142 от ТЗ – (свали от тук – тази декларация се попълва от съдружниците и управителят.
- Декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове – (свали от тук – тази декларация се попълва от лицето, което ще подава документите в Търговския регистър.
(Всички документи трябва да ги попълните и разпечатате. След което се подписват от лицата и тогава ги сканирате, за да може да ги подадете по електронен път).

- Спесимен – (свали от тук – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заверява пред нотариус от управителя/управителите на дружеството.
- Копие от вносните бележки, чрез който сте внесли капитала на дружеството – всеки съдружник внася неговият си дял и получава съответна бележка от банката. За да не се разкарват всички съдружници в банката, в протокола за учредяване ясно трябва да сте попълните, че възлагате вноската на капитала за всички съдружници, да се извърши от едно лице. Спестявате време и нерви на всички :)
- Копие от платена такса за регистрация на ООД – по електронен път е 80 лв, а при пускане по стандартният начин е 160 лв.

Май е това! Като имате този набор от сканирани документи, прикачвате ги към заявление А4 и подписвате заявката с електронен подпис. След което ще получите входящ номер от Търговският регистър. (документите по-горе може да ги подадете и директно в търговският регистър, като само таксата е 180 лева).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следете поне веднъж на ден какво се случва със заявката Ви, защото ако сте пропуснали нещо – ще получите указания за допълнителни или грешни документи и имате малък срок, в който да изпратите документите. Как се подават новите документи – в следващата статия :)

Изграждане на имидж чрез личен блог

Миналата седмица с мен се свърза Адриана Василева във Facebook, която е студентка в Нов Български Университет с молба да и отговоря на няколко въпроса, свързани с написването на дипломната и работа. Тя е на тема “Изграждане на имидж на специалист по онлайн комуникации чрез личен блог”. Съгласих се и даже добре ми се получи. Помолих я да ми разреши да публикувам тук интервюто и тя се съгласи.

1. Представете се – име, месторабота, длъжност, лични интереси.
Казвам се Калин Василев. Създател и управител съм на първата специализирана агенция за управление на онлайн репутация в България – ОРМ.БГ.Интересувам се от онлайн маркетинг, бизнес управление, репутация, оптимизация за търсачки, софтуерно тестване и други, и имам щастието да съм превърнал всички тези неща в моя професия.

2. Представете блога си – име, от кога е списван, как се е развил досега, тематика.
Развивам личен блог на Калин Василев от 2007 година – www.kvasilev.com. Идеята, с която го създадох бе да споделям с обществото за проектите и дейностите, с които се занимавах тогава (с някои и до днес :) ), а именно SEO оптимизация и софтуерно тестване. Разбира се, споделям в блога и много лични неща – интереси, мнения, впечатления и прочее. С времето натрупваше аудитория и ставаше все по-четен – с все повече посещения, коментари, PageRank от Google (което бе важна стойност тогава,) а всичко това ме ентусиазираше да го развивам още повече.
Блогът ми няма конкретна тематика. Старая се да е разнообразе, интересен и най-вече полезен, за да може всеки да намери по нещо. Пиша най-вече за неща, свързани с интересите, които ви изброих по-горе.

3. Какви методи и комуникационни канали за изграждане на имидж в онлайн пространството използвате?
SEO оптимизацията обикновено е най-силно застъпена, а каналите са тези, по които се говори за бранда/личността: новинарски сайтове, форуми, блогове, всички социални мрежи, сайтове за видесподеляне и други.

4. Какъв е вашият желан личен имидж?
Този, който съм постигнал до момента ме устройва спрямо настоящите ми цели. Но едва ли е удачно човек сам да говори за имиджа си. Важно за мен е потенциалните ми клиенти да ме познават и да ме възприемат като специалист и човек, на когото може да се разчита и да се гласува доверие.

5. Коя е таргет аудиторията Ви?
Такава не е твърдо определена – четат ме и ме откриват в Google всякакви хора, в зависимост от темите, разбира се, а те са разнообразни. Най-често са колеги от бранша, клиенти или просто хора, които имат същия проблем, за който аз съм писал, а в по-добрия случай и дал решение. В специализираните и тематични статии, по-голямата част от аудиторията са и хора, занимаващи се с това като професия. Например има няколко материала за регистрация на ЮЛ, на сдружение и в тази насока – постоянно ми пишат и звънят хора с проблеми, на които колкото и да ми се иска да помогна – не мога, защото просто не съм юрист и счетоводител, а просто съм споделил моят опит и преживелици с дадената тема.

6. Как според Вас може личността да се превърне в бранд?
Най-вече когато човек практикува свободна професия – личността му вече е бранд и той трябва да работи за популяризирането и положителното му възприемане от потенциалните му клиенти. В моя случай представлявам фирма – друг бранд от своя страна и бих могъл да твърдя, че утвърденото ми име в бранша е било ключово за откриването на първите ни клиенти, а и до днес допринася много за това да ни се доверяват. Личността винаги е бранд, според мен. Зависи от конкретния човек дали го осъзнава и дали полага усилия за развитието му – а те се отплащат добре в дългосрочен план.

7. Каква цветова гама сте избрали и според Вас какво настроение създава тя на аудиторията?
В блога ми преобладава сивия цвят. Придава му сериозност и така се акцентира върху съдържанието. Търсих именно това – да е по-изчистен.

8. Как интернет промени начина на комуникация и изграждането на имидж според Вас?
Интернет позволи на всички да изказват мнение и то да се разпространява със зашеметяваща скорост. Преди той да се появи, имиджът се е изграждал основно чрез печатните и електронните медии – инструментите за масово осведомяване, с ПР кампании и други. Общуването е било еднопосочно и на база кампания. А в Интернет е важно постоянното присъствие, постоянното общуване и то вече с обратна връзка от хората. Според мен това са основните разлики в управлението на имиджа преди и след Интернет.

9. Как блоговете помагат за изграждането на имидж в интернет според Вас?

Днес едно ревю на блогър е в пъти по-ценно от платено рекламно съобщение в новинарски сайт. Това означава, че блоговете се ползват с много по-голямо доверие у потребителите. Създавайки правилната стратегия за присъствие и комуникация в блогосферата, онлайн имиджът може да бъде значително подобрен. Обратното също е вярно – с погрешна стратегия, онлайн имиджът може да бъде съсипан.

10. Коя е най-голямата полза отблоговете?
Ползата е, че са полезни :) В блогосферата можеш да откриеш информация от първа ръка. Дори някой със същия проблем като твоя. Можеш да обсъждаш теми, които те вълнуват, да получиш множество гледни точки и аргументи.

11. Какво Ви кара да списвате блог?
Носи ми удоволствие – заради това започнах в началото, а после се доказа и като нещо много полезно за имиджа ми. Моят блог е моята малка медия в Интернет – там изказвам мнение, понякога дори помагам на хората и това ми харесва.

12. Кои са най-често срещаните теми за блогване сред специалистите по онлайн комуникации?
Напоследък темите за блогване сред бранша са главно новостите в онлайн комуникацията и лоши практики по действителни случаи. Иска ми се това да се промени и да се наблегне на положителните и ефективни такива.

13. Колко често трябва да се поства, за да се поддържаимиджа на специалист в сферата на онлайн комуникациите икакво време отделяте Вие?

Колкото повече, толкова повече. Тук всеки блогър трябва сам да прецени според аудиторията си. Важно е да отбележа, че в никакъв случай не бива да се прекалява с блогването. Всяка една публикация трябва да е достатъчно актуална, да съдържа полезна и интересна информация. Ако няма какво да се сподели, по-добре да не се споделя.
За съжаление напоследък не отделям много внимание на блога си. Но това е не защото няма какво да кажа, а поради липсата на време.

14. Какво прави един блогър успешен и какви са критериите за успех приблогърите?
За мен един блогър е успешен, ако е постигнал целите, с които е създал и развива блога си, било то себеутвърждаване, влияние, печалби, нови контакти или други.

15. Какво определя авторитета на един блогър?
Авторитетът на един блогър се определя от множество фактори – с какво се занимава офлайн, уважаван ли е в сферата си, правдиви ли са мненията ,които изказва и добре ли ги защитава логически, образованието му , дали е полезен, дали е обективен, дори начинът му на изразяване и много други. Тези фактори в голяма степен определят колко е четен, до каква степен публиката му се доверява.
16. Как блоговете помагат да се развиваме като личности и професионалисти и какви са професионалните ползи от списването на блог?
Ако си специалист в дадена сфера, то добър начин да се утвърдиш е с личния си блог, където можеш да пишеш за сферата си на работа – помощни материали, например, а това от своя страна рано или късно помага да започнат да те откриват повече клиенти, да те познават и да те възприемат като специалист. Самия факт, че разясняваш на хората как да постигнат дадено нещо, означава че знаеш как да го приложиш на практика, нали? Защо да не наемат теб, тогава?
Освен това блогът ти позволява да имаш своя трибуна, да изразяваш свободно мнението си пред голям брой хора и да получаваш обратна връзка от тях в коментарите, което неминуемо крие ползи и за развитието на личността ти. Успехът на блога ти зависи от теб!

17. Печелите ли от блогване?
Аз лично не. При създаването и развиването на моя блог не съм поставял комерсиални цели, но косвено, макар и да не може да се измери, печалба има.

18. Считате ли блога си за полезен и какъв е приноса Ви към аудиторията?
Винаги съм се стремял да бъда полезен за читателите си. Голяма част от публикациите ми са създадени именно с тази цел – да помагат. Вярвам, че за да получиш, първо трябва да дадеш и че съм помагал на голяма част от читателите си.

19. Какво мислите за класациите на блогърите като напримерTop Blog Log?
Смятам, че подобни класации са полезни, но не бива прекалено да се вторачваме в тях. Такива класации обикновено се създават с алгоритми, съдържащи определени измерими показатели. Не бива да забравяме, че има и такива, които не могат да бъдат измерени с цифри.

20. Какъв е имиджа на блогърите в България и какво мислите за блогосфератау нас?
На този въпрос не бих могъл да отговоря еднозначно. Всеки блогър притежава свой имидж. Но като цяло блогърите у нас са сплотени, единни и силни като медия. Голяма част от тях са приятели дори и извън онлайн пространството.

21. Каква е разликата между блогърите в сферата на онлайн комуникациите по света и в България?
Основната разлика е броят на блогърите и мащабът на аудиторията. Относно качеството на съдържанието мисля, че в България ни най-малко не изоставаме.

22. Съществува ли професия „блогър” в сферата на онлайн комуникациите в България?
Точно професия – не мисля. В България едва ли може човек да се издържа само от това. Блогърството у нас е по-скоро интерес, хоби, много важен, но по-скоро помощен инструмент за постигане на други цели.

[ More ] June 24th, 2013 | No Comments | Posted in Разни |